Categorie archief: Afrika

De taal in Zuid Afrika

Deze kwam ik tegen op facebook en wou hem even met jullie delen.
In Zuid Afrika spreken ze verschillende talen van Afrikaans dat op het Nederlands lijkt tot aan Zulu en Xhosa dat niet te begrijpen en uit te spreken talen zijn.
De meeste gesproken taal is dan toch wel Engels maar er zijn wel wat verschillen met andere Engelstalige landen.
Hieronder een overzichtje van een aantal woorden en zinnen die echt Zuid Afrikaans zijn.
Als je in Zuid Afrika bent geweest dan zal je er vast een aantal herkennen.

15 SLANG PHRASES YOU’LL NEED TO KNOW IN SOUTH AFRICA

1. Shame!
This is an endearing term that is used by South Africans in just about every social situation. Seriously, when in doubt, just say “Ag shame” and your sentiment will be greatly appreciated.
Example:
A: “I just got a new puppy.”
B: “Shame.”
A: “Her sister is seriously ill and was admitted to hospital.”
B: “Shame.”
A: “My brother won a million bucks yesterday.”
B: “Shame!”

2. Ag | Oh man
Ag — pronounced “Ach” — is a filler word. We South Africans love our filler words. If you ever feel like you have said shame too often — very unlikely — just throw in a filler to change it up a bit.
Example:
“Ag, I had a great time last night.”

3. Izit? or Sho? | Is that so?
Best used when you have absolutely no clue what somebody is talking about but don’t want to sound like a dofkop (stupid head).
Example:
A: “I’m currently analysing the two different types of software, SAP and ORACLE.”
B: “Izit?”

4. Ja, Nee | Yes, no
These two words are often used in succession to express agreement or confirmation.
Example:
“Ja, nee I’m fine thanks.”

5. Jawelnofine | Yes-well-no-fine
This is an expression of resignation.
Example:
A: “The school fees have increased by over 20% this year?”
B: “Jawelnofine.”

6. Just now | An unknown amount of time
You may be thinking that you know exactly what this means. But, no, even South Africans don’t always know if just now refers to a few minutes, tomorrow, or never.
So, if a South African ever says to you “I’ll do it just now” or “I’ll be there just now,” don’t expect it to happen anytime soon.

7. Just sommer | Just because
Have you ever done anything just because? We do it so much we have a special word for it.
Example:
A: “Why are you laughing?”
B: “Just sommer.”

8. Loskop | Loose head
This is just a humorous excuse, used to explain away forgetful or odd behaviour.
Example:
“I am such a loskop today. I forgot your jacket at home.”

9. Lekker | Good
There are few ways that a South African can better portray their satisfaction than with a passionate lekker.
Example:
“That was a lekker braai bru!”

10. Babelaas | hangover

11. Jol | A party
Any party, get-together or fun activity is a jol.
Example:
“Sounds like they are having a real jol next door.”

12. Jislaaik, Jussie, Jo, Haibo, and Haw | Used to express surprise or confusion
Example:
“Jislaaik bru, that was a big wave!” or “Haibo, you’re not 21.”

13. Klap | To give someone a smack
This is an Afrikaan term. It can also get more serious. A snotklap is a snot smack, taken from the mental image of smacking somebody so hard that mucus starts to spray from their nose.
Then there is also geklap, which basically means getting so drunk that somebody may as well have smacked you in the face.

14. Muti | medication

15. Robot | Traffic light
Did you think there are actual robots controlling the flow of traffic on South African roads? That’s ridiculous.

Let’s see what you’ve learned. Translate the following:
Juslaaik bru, you don’t look too lekker?
Ag ja I got a bit geklap at last night’s jol.
Shame man, don’t you want to take some muti for that babelaas?

Vrijwilligerswerk met Kinderen – Is dit echt zo verkeerd? Ja en Nee / Voor en Tegen

Deze blog ben ik al een paar keer opnieuw begonnen. Elke keer probeerde ik een bepaalde snaar te raken maar kon ik de juiste snaar niet vinden. Het is een onderwerp dat mij enorm nauw aan het hart ligt en waar ik al een tijdje iets over wou schrijven. De laatste tijd is er aardig wat in het nieuws geweest over vrijwilligerswerk met kinderen. Friends-International is samen met Unicef een campagne gestart om de ogen van mensen te openen: Children are not tourist attractions. Deze campagne kan ik eigenlijk alleen maar toe juichen maar er is wel enige nuance in aan te brengen.
Vrijwilligerswerk doen in ontwikkelingslanden is erg populair onder jonge mensen. Het lijkt een nieuwe trend te zijn geworden. Zielige kindjes uit arme landen helpen. De vraag die Unicef stelt: Is het wel zo goed voor die kinderen dat er elke keer een nieuwe Westerse vrijwilliger zijn best doet om te helpen?

In deze blog wil ik graag mijn visie geven over het fenomeen Voluntourism en mijn ervaringen.
Met een achtergrond in de pedagogiek kan ik hier inhoudelijk iets over zeggen maar meer nog kan ik vanuit eigen ervaring laten zien waar het fout gaat maar zeker dat het ook heel erg goed kan gaan.
In Zuid Afrika heb ik op twee verschillende projecten gewerkt en ook in Nederland heb ik vrijwilligerswerk gedaan met kinderen.
Het is ook geen geheim dat ik de afgelopen 1,5 jaar direct betrokken ben bij een project waarbij ik nu o.a. nieuwe vrijwilligers probeer te werven – Africa Volunteer Kwa.Mama.

Children are not tourist attractions dat is waarschijnlijk voor iedereen die een beetje logisch na kan denken geen rare bewering. Het feit blijft alleen dat er op deze wereld wel heel veel kinderen rondlopen die hulp nodig hebben.
Dit is niet alleen het geval in ontwikkelingslanden ook in bijvoorbeeld Nederland zijn er veel kinderen die hulp kunnen gebruiken.
Denk alleen al aan de volle asielzoekers centra en je kunt je al een idee vormen dat er overal hulp nodig is.
Het inzetten van die hulp is wat moeilijker. Wie kan er goede hulp geven? Moeten we daar enkel en alleen betaalde professionele krachten opzetten of kunnen vrijwilligers ook veel goed doen?

Een groot probleem dat speelt op vrijwilligersprojecten in ontwikkelingslanden is Hechtingsproblematiek. Kinderen hebben een stabiele en voorspelbare relatie met hun opvoeders nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Wanneer kinderen veel wisselende opvoeders hebben, is de kans groter dat zij moeite hebben om een veilige gehechtheidsrelatie aan te gaan.
Deze hechting vindt met name plaats in de eerste levensjaren van het kind.
Je kunt je voorstellen dat in bijvoorbeeld een wees of kindertehuis de hechting een probleem kan vormen. Kinderen worden vaak al heel jong uit huis gehaald en het te vondeling leggen van een baby van net een paar dagen oud is in bijvoorbeeld Zuid Afrika iets dat nog erg veel voorkomt.
Veel vrijwilligers zullen de signalen van een verstoorde hechting niet herkennen.
Het is toch schattig dat al die kinderen mij om de hals vliegen in de eerste minuut dat ik binnen stap bij een project? Hierbij niet denkend aan het feit dat dit eigenlijk helemaal geen normale reactie is voor een kind. Loop als vreemde in Nederland een willekeurige kleuterklas binnen en er zal waarschijnlijk geen enkel kind je om de hals vliegen.

In het eerste project, een kindertehuis, waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan was deze problematiek erg goed te zien. Zelfs als toen nog erg naïeve vrijwilligster kon ik dit vanuit mijn achtergrond wel herkennen en vooral ook erkennen.
Wel vind ik het te generaliserend om dit probleem enkel toe te schrijven aan de westerse vrijwilligers.
Veel van deze kinderen hebben een erg slechte start gehad en hebben al een tijd te maken met verschillende opvoeders. Opvoeders die zelf vaak veel te veel werk moeten doen en hierdoor te weinig individuele aandacht kunnen geven.
De meeste van deze kinderen hadden deze problematiek dus al voordat er vrijwilligers kwamen werken op het project. Dat vrijwilligers deze problematiek kunnen versterken is wel een gegeven.
Dat leidt voor mij naar punt 2 waar discussie over is namelijk het amateurisme van vrijwilligers.

Veel organisaties en projecten stellen geen eisen aan vrijwilligers. Vaak blijft het bij 18 jaar of ouder moeten zijn en een beschikbaarheid van 4/6 weken. In een aantal gevallen hoeft dit ook geen problemen op te leveren maar wanneer je werkt met toch al erg kwetsbare kinderen met complexe problematiek wordt het toch een ander verhaal.

Bij Africa Volunteer Kwa.Mama hebben wij het afgelopen jaar de eis ook niet gehad van een professionele achtergrond in het werken met kinderen maar sinds een paar weken is dit nu wel verplicht. Wij hebben erg veel geluk gehad omdat tot nu toe elke vrijwilliger die bij ons kwam werken wel een achtergrond had in met name psychologie of pedagogiek. Dit zorgt er voor dat de vrijwilliger daadwerkelijk iets kan toevoegen maar ook weet om te gaan met de diverse problematiek die je tegenkomt tijdens het werk. Vanaf nu is het dus zo dat je aantoonbare werk en/of studie ervaring met kinderen moet hebben om deel te kunnen nemen als vrijwilliger aan Africa Volunteer Kwa.mama.
Bij Africa Volunteer Kwa.Mama is het daarnaast ook nog zo dat alle lokale staff dat werkzaam is in het centrum ongeschoold en vaak zelfs ongeletterd is.
Een student pedagogiek/psychologie is daarom alleen al ontzettend waardevol doordat er training gegeven kan worden aan de lokale staff.
Vrijwilligers zouden altijd als extra ingezet moeten worden en niet als goedkope onbetaalde kracht dat een plek inneemt van een lokaal persoon dat het werk ook zou kunnen doen.

Dan is er nog een ander belangrijk punt namelijk wat zijn de motieven van de jongeren die vrijwilligerswerk willen doen.
In mijn optiek zit hier ook regelmatig een verkeerde instelling achter. Sara een Belgische vrijwilligster die op dit moment voor een jaar bij Kwa.Mama aan het werk is zal hier op haar blog op in gaan en daarom sla ik dat voor nu over.
Ik zal de link zeker met jullie delen omdat ik weet dat wij hier dezelfde mening over delen.

Alles bij elkaar ben ik niet Tegen vrijwilligerswerk met kinderen. Ik heb gezien wat het kan opleveren voor een project en dat er daadwerkelijk veel hulp nodig is.
In het geval van Kwa.Mama dat enkel en alleen draait op donaties en sponsoring is er ook geen geld om lokale professionele mensen in te huren. Als er dan doormiddel van professioneel vrijwilligerswerk kennisoverdracht kan plaatsvinden kan ik dat alleen maar toejuichen.
Let wel er moeten meer eisen komen aan vrijwilligerswerk.
Alles moet in het teken staan van het kwetsbare kind en niet in teken van de westerse vrijwilliger.
Als hier een weg in gevonden kan worden door een organisatie of project dan is vrijwilligerswerk niet verkeerd en levert het juist sterkere kinderen op die een klein stapje dichterbij een betere toekomst staan. In Nederland lopen op elke school of kinderdagverblijf ook stagiaires rond en ik denk dat we in die richting moeten gaan denken met voluntourism.

Er is nog een lange weg te gaan want zolang er grote en commerciële organisaties blijven bestaan die geen eisen stellen aan vrijwilligers zal de discussie blijven bestaan. En achter dat soort voluntourism kan ik ook niet staan omdat daar de Westerse vrijwilliger centraal staat in plaats van het Kwetsbare kind. Er gaat dus zeker ook iets mis met vrijwilligerswerk.
Ik probeer het met Africa Volunteer Kwa.Mama wel goed te doen en hoop ook dat de mensen ons weten te blijven vinden en niet worden afgeschrikt door verhalen dat het verkeerd is om vrijwilligerswerk te doen in een ontwikkelingsland.
Bij Kwa.Mama staan de kinderen en lokale staff altijd op Nummer 1 en de vrijwilligers zijn er ter ondersteuning en zien wij als een hele positieve aanwinst om van te kunnen blijven leren.

Vliegticket naar Zuid Afrika – Durban geboekt

Jaaa! Het is nu echt definitief. Mijn ticket naar Zuid Afrika – Durban is vandaag geboekt.
Kriebels in mijn buik, een glimlach op mijn gezicht en een lichtere bankrekening.
Op 26 januari vlieg ik vanaf Düsseldorf via Dubai naar Durban. Waarschijnlijk gaat daar nog een treinreis aan vooraf want ik heb nog geen lift die mij naar Düsseldorf wilt brengen.
Op 27 januari zet ik dan weer voet op Zuid Afrikaanse bodem en kan ik mijn 2de familie weer in mijn armen sluiten.
Dit kan ik nog 3 maanden lang doen en op 24 april vlieg ik dan weer via Dubai terug naar Düsseldorf.
Ik zal voornamelijk bij Kwa.Mama op het project verblijven maar ik wil ook zeker nog meer gaan zien van Zuid Afrika. Daar dit er vorige keer niet meer van gekomen is, moet dat nu toch wel gaan gebeuren.
Hoe en wat weet ik nog niet. Dit ga ik waarschijnlijk ook pas ter plekke verzinnen.
Ik kan niet wachten om iedereen weer te zien!

Backpacken in Mozambique

Zijn er hier mensen die in Mozambique hebben rondgereisd?
Met mijn reis naar Zuid Afrika ben ik ook nog steeds aan het kijken naar de andere dingen die ik er wil gaan zien en doen. Zelf backpacken is vaak goedkoper dan een tour en ik ben nu naar de opties in Mozambique aan het kijken.
Dus ik ben erg benieuwd of iemand ervaring heeft met Backpacken in Mozambique.

Mozambique lijkt mij een geweldig land maar het is nog niet zo heel erg ontdekt door toeristen dus het reizen is er heel veel lastiger dan in bijvoorbeeld Zuid Afrika.
Ik zat zelf te denken om in elk geval naar Maputo, Inhambane/Praia do Tofo en Vilanculos te gaan.
In Vilanculos wil ik dan zeker een dhow safari doen naar de Bazaruto Archipel.
Het liefste zou ik nog verder noordelijk gaan richting Pemba en de Quirimbas Archipel maar dat is met openbaar vervoer volgens mij helemaal een crime dus is waarschijnlijk geen optie.

Iedereen met ervaring in Mozambique is welkom om een reactie achter te laten.
Over de plaatsen, dingen om te zien en te doen en natuurlijk het alleen rondreizen.

Om alvast in de stemming te komen hieronder een paar mooie plaatjes.

Moz moz1 PhotoELF Edits: 2012:06:08 --- Batch JPG Compressed YUV444 EXIF 85 % MDG Mozambique HIV moz4

Overland Afrika

NAM-Himba
Vanaf september zit ik in Zuid Afrika.
Naast het ontdekken van dit prachtige land zit ik er ook aan te denken om meerdere Afrikaanse landen met een bezoekje van mij te vereren.
Want als ik toch al die kant op ben gevlogen kan ik meteen wel meerdere landen meepakken toch?
Aangezien Afrika voor een meisje alleen niet heel makkelijk te bereizen is, zeker niet zonder een eigen auto, zit ik te denken om mee te gaan met een Overland Tour.
Dit concept is volgens mij in Afrika ontstaan en houdt in dat je met een grote truck dwars door Afrika gaat. Hierbij kampeer je op bijzondere plekken (Bijvoorbeeld tussen de leeuwen en olifanten in) en zie je veel van het land.
Botswana-Elephants-in-the-Okavango-Delta-Photo-by-Dana-Allen-for-Wilderness-Safaris-500x375
Uiteraard maak je ook lange dagen in de truck maar dat heb ik er wel voor over om dan toch veel te kunnen zien. Je hebt tours van een paar dagen tot weken en zelfs maanden. Ik zelf kijk nu naar een tour van ongeveer 4/5 weken dat lijkt mij wel een mooi begin.
Rainbow-Victoria-Falls-Zambia-Zimbabwe
Dan begint het moeilijkste want welke tour kies je? Ik wil al lang erg graag naar Mozambique. Nu maakt dit mijn keuze een stuk makkelijker want de meeste tours slaan Mozambique over en die trekken mij dus meteen al veel minder aan.

Op dit moment geef ik de voorkeur aan de volgende tour – http://www.nomadtours.co.za/campingtour/cape-to-vic-and-mozambique-2013/
Deze tour gaat vanaf Kaapstad via Namibië en Botswana naar de Victoria Watervallen in Zimbabwe. Vanaf daar via Botswana, Zuid Afrika, Swaziland naar Mozambique om vervolgens via het Krugerpark terug te komen in Zuid Afrika en te eindigen in Johannesburg.
360x380q1002013-NCVM-cape-to-vic-and-mozambique
Een hele onderneming en het klinkt mij echt als een geweldige trip in de oren.

Hebben jullie wel eens een overland tour gedaan of er over gedacht om er eentje te doen?
trip-to-mozambique-1280x800